Mir sinn eng motivéiert Band,

spillen en usprochsvolle Repertoire

 an hunn eng gutt Dosen interessant Optrëtter am Joer.


 

Prouwen ginn ëmmer Méindes zu Eech

an der „Aler Schoul“

3, rue Auguste Laval, Luxembourg 

vun 20:00 bis 22:00 Auer ofgehalen,

momentan awer wéinst den Stroossenaarbechten ronderem Eech,

zu Kehlen am Musekssall!

 

Ons Kontaktpersoun:

Pia Kalmes um 621 61 47 44

oder per mail:

bigband-memory@pt.lu

 

 

Répétitions les lundis de 20:00 à 22:00 hrs

dans le bâtiment de la „Vieille Ecole“ d’Eich,

au No 3, rue Auguste Laval, Luxembourg,

mais momentanément, à cause du chantier à Eich,

dans la salle de répétition de la "Fanfare Kehlen" à Kehlen! 

 

Pour toute information,

contactez le 621 61 47 44 

ou envoyez un mail à:

bigband-memory@pt.lu